Besök

Jag besöker gärna skolor, förskolor, skrivarutbildningar, studiecirklar osv.

På författarbesöken är jag flexibel och anpassar det jag gör eller pratar om efter gruppen jag besöker. Efter önskemål, efter ålder, storlek, miljö osv. Jag kan prata om och läsa ur mina egna verk (än så länge barnbilderböcker). Jag kan prata mer allmänt om mitt skrivande och om hur det är att vara författare. Då jag är skrivpedagog kan jag även hålla i skrivövningar och roliga skrivlekar.

För att boka mig, kontakta Författarcentrum Syd.