Henning Mankell och skrivprocessen

Hörde Henning Mankell i radion i något program om böcker. Plötsligt fick han frågan: ”Är du en sådan som bara börjar skriva eller är du en sådan som planerar först?”

Mankell sa att han hörde till planerarna och trodde inte på de författare som sa att de bara börjar skriva utan att veta vart det är på väg eller vad det handlar om. Det klarar ingen. Utan planering – kaos.

Kanske tror han att de oplanerade författarna bara börjar skriva och sedan en månad senare har de ett manus färdigt för publikation.  Det är möjligt att dessa författare finns, vi är alla olika. Men för de flesta oplanerade författare (t.ex. Monika Fagerholm) blir förstamanuset nog precis som Mankell menar – kaos. Ett förstamanus är mer en sorts brainstorming av vad berättelsen handlar om eller skulle kunna handla om. Stil, röster, personer, händelser prövas, byggs upp, bryts ner under denna ”förstaskrivning”. Sedan följer omarbetningar, omarbetningar, omarbetningar. Den dramatiska kurvan testkörs och sidospår läggs till eller tas bort. Och så vidare.

Jag tror att oplanerade och planerade författare egentligen lägger lika mycket på just planering. Men gör det i olika delar av skrivprocessen.

Om Ask

Rikard Ask. Författare, låtskrivare, redaktör. Lektör ibland,skrivlärare ibland. Geolog. Vandrare. Samlare.
Det här inlägget postades i Skrivande. Bokmärk permalänken.